Aktualności

O Firmie

Oferta


Klimatyzacja


Wentylacja


Ogrzewanie


Osuszanie


Podnośniki, drabiny, rusztowania


Akcesoria


Narzędzia


Aktualności

Realizacje

Linki

Do pobrania

Kontakt


REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO.

2014-07-07
Regulamin programu lojalnościowego: I. Ogólne warunki regulaminu programu lojalnościowego . 1. Organizatorem Programu jest Polfiltrex Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Strażacka 62 . Program zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 07.07.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. 2. Program działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Regulamin opublikowany jest na stronie www.polfiltrex.com i jest to jedyne miejsce , w którym będą publikowane wszelkie informacje lub zmiany dotyczące niniejszego Regulaminu. II. Definicje: 1. Program oznacza program lojalnościowy organizowany i prowadzony przez Polfiltrex Sp. z o. o. , w którym: a) Uczestnik Programu jest nagradzany za nabywanie towarów marki Mekar. b) Uczestnik, który zgromadzi min. liczbę punktów tj.: 30 tyś. Weźmie udział w losowaniu głównej nagrody. Premiowane są trzy pierwsze miejsca. 2. Uczestnik oznacza firmę (podmiot gospodarczy, przedsiębiorca) kupującą produkty objęte Programem, który dokonał zakupu w terminie objętym programem. 3. Punkty oznaczają punkty przyznane Uczestnikowi w związku z nabyciem towarów , które uprawniają go do wzięcia udziału w losowaniu nagród. 4. Nagroda oznacza każdą nagrodę, w formie rzeczowej lub w formie usługi, która jest wydawana w zamian za punkty .Punkty naliczane są każdorazowo w dniu zrealizowania zamówienia (wystawienia faktury VAT przez pracownika Polfiltrex Sp. z o.o). 5.Uczestnik jest zobowiązany do zastosowania się do zasad i warunków obowiązujących u dostawcy nagród, w szczególności w odniesieniu do nagród wymagających rezerwacji z wyprzedzeniem oraz wszelkich ograniczeń lub opłat związanych z realizacją, odwołaniem lub zmianą takiej rezerwacji. 6. Sposób pobierania podatku od nagród: Uczestnicy – przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego rozliczenia podatku z ww. tytułu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i informowania Użytkowników o tychże zmianach. 8. Poprzez korzystanie z Programu Lojalnościowego potwierdzasz znajomość i akceptujesz zapisy Regulaminu.

All Rights Reserved 2007 POLFILTREX

Polityka Cookies

DCP: Strony WWW