Aktualności

O Firmie

Oferta


Klimatyzacja


Wentylacja


Ogrzewanie


Osuszanie


Podnośniki, drabiny, rusztowania


Akcesoria


Narzędzia


Aktualności

Realizacje

Linki

Do pobrania

Kontakt


PREMIERA PROGRAMU LOJALNOÅšCIOWEGO.

2014-07-07
Premiera Programu Lojalnościowego Firmy Polfiltrex Sp. z o.o.
Zapraszamy do przystąpienia do programu lojalnościowego skierowanego do firm instalacyjnych kupujących urządzenia wentylacyjne marki Mekar.

Premiera Programu Lojalnościowego Firmy Polfiltrex Sp. z o.o.

Zapraszamy do przystąpienia do programu lojalnościowego skierowanego do firm instalacyjnych kupujących urządzenia wentylacyjne marki Mekar.

Uczestnicy otrzymujÄ… punkty w zamian za dokonane zakupy. Każdy zakup urzÄ…dzeÅ„ marki Mekar premiowany jest odpowiedniÄ… liczbÄ… punktów.

DoÅ‚Ä…cz do klientów firmy Polfiltrex Sp. z o.o. i zdobywaj atrakcyjne nagrody.

Kto może zostać Uczestnikiem programu ?

Każdy podmiot posiadajÄ…cy osobowość prawnÄ…, każda jednostka prawna nie posiadajÄ…ca osobowoÅ›ci prawnej (np. szkoÅ‚y, szpitale) i każda osoba fizyczna prowadzÄ…ca dziaÅ‚alność gospodarczÄ…. Oznacza to, że Uczestnikiem Programu nie może być osoba fizyczna nie prowadzÄ…ca dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, dokonujÄ…ca zakupów we wÅ‚asnym imieniu albo w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadajÄ…cych osobowoÅ›ci prawnej.

Zasady naliczania punktów:

Programem lojalnoÅ›ciowym objÄ™ta jest caÅ‚ość oferowanego asortymentu marki Mekar. Każda wydana zÅ‚otówka na zakup urzÄ…dzenia marki Mekar jest premiowana 1 punktem. Klienci, którzy uzyskajÄ… min. 30 tyÅ› punktów wezmÄ… udziaÅ‚ w losowaniu nagrody gÅ‚ównej. Dla pozostaÅ‚ych klientów, którzy również uzyskajÄ… min. liczbÄ™ punktowÄ… przewidziano inne atrakcyjne nagrody. W dniu 7 lipca 2014 roku firma Polfiltrex Sp. z o.o. uruchomiÅ‚a program lojalnoÅ›ciowy. Program jest stworzony z myÅ›lÄ… o firmach instalacyjnych i wykonawczych z branży wentylacyjnej. Program wspiera aktywnych zakupowo klientów Polfiltrex Sp. z o. o. i oparty jest o prosty mechanizm. Z poÅ›ród klientów, którzy uzbierajÄ… co najmniej 30 tyÅ›. punktów przyznane zostanÄ… atrakcyjne nagrody. Dla zwyciÄ™zcy przewidziano nagrodÄ™ w postaci: weekendu dla dwóch osób w czterogwiazdkowym komfortowym hotelu w przepiÄ™knej turystyczno-rekreacyjnej miejscowoÅ›ci zwanej ”perÅ‚Ä… polskich uzdrowisk”. Program lojalnoÅ›ciowy to kolejne narzÄ™dzie majÄ…ce na celu wsparcie kanaÅ‚u sprzedaży poprzez budowanie trwaÅ‚ych relacji z firmami instalacyjnymi. GorÄ…co zachÄ™camy do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Programie lojanoÅ›ciowym. Program trwa do dnia 30.09.2014 roku.

All Rights Reserved 2007 POLFILTREX

Polityka Cookies

DCP: Strony WWW