HOOP

O Firmie

Oferta


Klimatyzacja


Klimakonwektory


ARTEL


Układ AVRF


Agregaty wody lodowej


Klimakonwektory


Szafy klimatyzacyjne


Przenośne


Kasetonowe typu SPLIT


Kanałowe typu SPLIT


Przypodłogowe bez jednostki zew.


Przypodłogowe typu SPLIT


Kilmatyzacje ścienne bez jednostki zew.


Klimatyzacje ścienne


VITA


HOOP


Wentylacja


Ogrzewanie


Osuszanie


Podnośniki, drabiny, rusztowania


Akcesoria


Narzędzia


Aktualności

Realizacje

Linki

Do pobrania

Kontakt

« powrót

Klimatyzatory ścienne inverter

kod produktu: 

 

   W swojej ofercie  posiadamy   gamÄ™ klimatyzatorów  Å›ciennych INVERTEROWYCH wÅ‚oskiej firmy Artel przeznaczonych zarówno do użytku domowego, jak i komercyjnego. Oferta Artel obejmuje produkty oparte na technologii przemienników prÄ…du staÅ‚ego DC z pojedynczymi, podwójnymi, potrójnymi i poczwórnymi pompami ciepÅ‚a. Produkty Artel, stanowiÄ…c idealne poÅ‚Ä…czenie innowacyjnoÅ›ci oraz jakoÅ›ci, w peÅ‚ni odpowiadajÄ… na PaÅ„stwa potrzeby.

                            

        TECHNIKA INVERTEROWA

 

Klimatyzatory z zastosowaniem sprężarek inverterowych charakteryzujÄ… siÄ™ dÅ‚uższÄ… żywotnoÅ›ciÄ…. DziÄ™ki  tzw. miÄ™kkiemu startu nie wystÄ™puje dziaÅ‚anie dużych siÅ‚ na elementy mechaniczne, przez co proces zużywania siÄ™ części jest dużo wolniejszy.

UrzÄ…dzenia w technologii inwerterowej potrafiÄ… zaoszczÄ™dzić do 40% energii elektrycznej w porównaniu do urzÄ…dzeÅ„ o staÅ‚ej wydajnoÅ›ci sprężarki, przy zachowaniu takiej samej wydajnoÅ›ci chÅ‚odniczej i grzewczej.

 

 

            FUNKCJE PRACY URZÄ„DZEŃ

System automatycznej regulacji "FEEL": elektroniczny sterownik urządzenia wybiera tryb działania w zależności od temperatury w pomieszczeniu, mierzonej poprzez czujnik umieszczony w jednostce wewnętrznej.
JeÅ›li temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 20 C: uruchamiana jest funkcja grzania. JeÅ›li temperatura w pomieszczeniu przekracza wartość 26 C: aktywowana jest funkcja chÅ‚odzenia. JeÅ›li wartość temperatury w pomieszczeniu zawiera siÄ™ w przedziale od 20 do 26 C wówczas realizowana jest funkcja osuszania.

 

 

CHŁODZENIE

  Elektroniczny sterownik dostosowuje cykl pracy sprężarki tak aby zachować w pomieszczeniu ustawionÄ… temperaturÄ™.

OGRZEWANIE

   W tym trybie klimatyzator ogrzewa pomieszczenie wykorzystujÄ…c energie cieplnÄ… powietrza zewnÄ™trznego. Podczas pracy w trybie pompy ciepÅ‚a klimatyzator może automatycznie, raz na jakiÅ› czas, uruchomić funkcjÄ™ odszraniania, która jest konieczna do zapewnienia prawidÅ‚owego dziaÅ‚ania urzÄ…dzeniai usuniÄ™cia lodu z wymiennika jednostki zewnÄ™trznej.

OSUSZANIE

  Aktywowana jest automatyczna funkcja osuszania wÅ‚aczajÄ…c obieg chÅ‚odniczy oraz wentylator. Funkcja ta pozwala na utrzymanie staÅ‚ej temperatury i wilgotnoÅ›ci w pomieszczeniu w zmiennych warunkach temperaturowych (istnieje również możliwość ustawienia żądanej temperatury). Praca w tym trybie jest caÅ‚kowicie automatyczna, prÄ™dkość obrotowa wentylatora również jest ustawiana automatycznie.

WENTYLACJA

  Powoduje regulacjÄ™ prÄ™dkoÅ›ci obrotowej wentylatora i regulacjÄ™ strumienia wypÅ‚ywajÄ…cego powietrza.

KIERUNEK WYPŁYWU POWIETRZA "SWING"

  Powietrze jest równomiernie dystrybuowane do pomieszczenia. Istnieje możliwość ustawienia kierunku nawiewu powietrza poprzez odpowiednie ustawienie kierownic powietrza.

 

FUNKCJA PRACY NOCNEJ "SLEEP"

  Funkcja "SLEEP" zapewnia komfortowe warunki podczas snu. W czasie chÅ‚odzenia i osuszania ustawiona temperatura jest stopniowo podnoszona o 2°C podczas dwóch pierwszych godzin pracy, a w funkcji grzania jest ona w ten sam sposób obniżana.

PROGRAMATOR CZASOWY

   Aby zaÅ‚Ä…czyć i wyÅ‚Ä…czyć klimatyzator o ustawionej przez Ciebie godzinie. Każdego dnia, zależnie od twoich potrzeb, możesz zmieniać warunki klimatyczne na nastÄ™pne 24 godziny i jednoczeÅ›nie oszczÄ™dzać energiÄ™ elektrycznÄ….
 
KODY BŁĘDÓW
Klimatyzatory HOOP wyposażone sÄ… w system raportowania bÅ‚Ä™dów i ostrzeżeÅ„. Kody bÅ‚Ä™dów/ostrzeżeÅ„ wyÅ›wietlane sÄ… na wyÅ›wietlaczu temperatury jednostki wewnÄ™trznej.
 
 
WYSOKOWYDAJNY WYMIENNIK CIEPŁA

Jest to chłodnica z najbardziej zaawancowaną technologią. Wysoka wydajność chłodnicy zapewnia znakomitą wymianę i sprawność dzięki rozprowadzeniu ciepła po całej jej powierzchni.

WENTYLATOR ZE SKRĘCONYMI ŁOPATKAMI

Jeden z najcichszych typów wentylatorów dostÄ™pnych na rynku, zapewnia wysokÄ… wydajność pracy przy niskich obrotach. Zastosowanie skrÄ™conych Å‚opatek pozwala osiÄ…gnąć niski poziom haÅ‚asu przy niewielkich kosztach.

FUNKCJA AUTO-RESTARTU

Podczas zaniku napięcia układ sterujący urządzeniem zapamiętuje bieżące ustawienia i automatycznie przywraca je po wznowieniu zasilania.
Funkcja auto-restartu może być aktywowana bądź dezaktywowana przez użytkownika. Pojawia się sygnał dźwiękowy przy aktywacji/dezaktywacji funkcji.
Mikroprocesor zapewnia również ochronÄ™ systemu:
- chroni kompresor przed wyłączaniem i włączaniem się w przypadkach zaniku zasilania,
- chroni silnik wentylatora, co sprawia, że prędkość wentylatora zmniejsza się stopniowo,
- chroni wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej.
 
 
 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
MODELE R410A HPX 9RL HPX 12RL
Moc chÅ‚odnicza  Frig/h 2.270 3.200
Moc chÅ‚odnicza  W 2.640 3.720
Moc chÅ‚odnicza  BTU/h 9.000 12.690
Moc grzewcza  Kcal/h 2.560 4.070
Moc grzewcza  W 2.980 4.730
Moc grzewcza BTU/h 10.160 16.130
Kondensat l/h 0,85 1,35
Pobór mocy (chÅ‚odzenie)  W 810 1.160
Pobór prÄ…du (chÅ‚odzenie) A 3,7 5,3
Pobór mocy (grzanie)  W 820 1310
Pobór prÄ…du (grzanie) A 3,8 6
EER - 3,26 3,21
Klasa sprawności energetycznej (chłodzenie) - A A
Roczne zużycie energii kWh 405 580
COP - 3,63 3,61
Klasa sprawnoÅ›ci energetycznej (grzanie)  - A A
Napięcie-Częstotliwość-Faza V-Hz-Ph 230-50-1 230-50-1
PrÄ…d rozruchu A 17 24
Poziom hałasu J. wew. (1) (2) db(A) 37 38
Poziom hałasu J. zew. (1) (2) db(A) 53 55
Wydajność powietrza J. wew. (1) m3/h 435 440
Typ czynnika chłodniczego R410A R410A
Napełnienie czynnikiem kg 0,78 1,08
Åšrednica rury ssÄ…cej Ø  Inc 3/8" 1/2"
Åšrednica rury tÅ‚ocznej Ø inc 1/4" 1/4"
Typ sprężarki Rotacyjna Rotacyjna
Max. długość rurociągu m 10* 10*
Standardowa długość rurociągu m 3,5* 3,5*
Dawkowanie czynnika (> 4 m) g/m 30 30
Max. różnica poziomów  m 5* 5*
Wymiary jednostki wewnętrznej (WxHxD) mm 770 x 240 x 180
Wymiary jednostki zewnętrznej (WxHxD) mm 760 x 550 x 255
Waga jednostki wewnętrznej kg 8,5 8,5
Waga jednostki zewnętrznej kg 30 34
Certyfikat Eurovent - -
R=POMPA CIEPŁA                                 L=CZYNNIK CHŁODNICZY R410A
       
 
 
 
 
 

All Rights Reserved 2007 POLFILTREX

Polityka Cookies

DCP: Strony WWW