HOOP

O Firmie

Oferta


Klimatyzacja


Klimakonwektory


ARTEL


Układ AVRF


Agregaty wody lodowej


Klimakonwektory


Szafy klimatyzacyjne


Przenośne


Kasetonowe typu SPLIT


Kanałowe typu SPLIT


Przypodłogowe bez jednostki zew.


Przypodłogowe typu SPLIT


Kilmatyzacje ścienne bez jednostki zew.


Klimatyzacje ścienne


VITA


HOOP


Wentylacja


Ogrzewanie


Osuszanie


Podnośniki, drabiny, rusztowania


Akcesoria


Narzędzia


Aktualności

Realizacje

Linki

Do pobrania

Kontakt

« powrót

Klimatyzatory ścienne

kod produktu: 

 

 

   W swojej ofercie  posiadamy  szerokÄ… gamÄ™ klimatyzatorów  Å›ciennych wÅ‚oskiej firmy Artel przeznaczonych zarówno do użytku domowego, jak i komercyjnego. Oferta Artel obejmuje produkty oparte na technologii przemienników prÄ…du staÅ‚ego DC z pojedynczymi, podwójnymi, potrójnymi i poczwórnymi pompami ciepÅ‚a. Produkty Artel, stanowiÄ…c idealne poÅ‚Ä…czenie innowacyjnoÅ›ci oraz jakoÅ›ci, w peÅ‚ni odpowiadajÄ… na PaÅ„stwa potrzeby.

                            

        FUNKCJE PRACY URZÄ„DZEŃ

System automatycznej regulacji "FEEL": elektroniczny sterownik urządzenia wybiera tryb działania w zależności od temperatury w pomieszczeniu, mierzonej poprzez czujnik umieszczony w jednostce wewnętrznej.
JeÅ›li temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 20 C: uruchamiana jest funkcja grzania. JeÅ›li temperatura w pomieszczeniu przekracza wartość 26 C: aktywowana jest funkcja chÅ‚odzenia. JeÅ›li wartość temperatury w pomieszczeniu zawiera siÄ™ w przedziale od 20 do 26 C wówczas realizowana jest funkcja osuszania.

CHŁODZENIE

  Elektroniczny sterownik dostosowuje cykl pracy sprężarki tak aby zachować w pomieszczeniu ustawionÄ… temperaturÄ™.

OGRZEWANIE

   W tym trybie klimatyzator ogrzewa pomieszczenie wykorzystujÄ…c energie cieplnÄ… powietrza zewnÄ™trznego. Podczas pracy w trybie pompy ciepÅ‚a klimatyzator może automatycznie, raz na jakiÅ› czas, uruchomić funkcjÄ™ odszraniania, która jest konieczna do zapewnienia prawidÅ‚owego dziaÅ‚ania urzÄ…dzeniai usuniÄ™cia lodu z wymiennika jednostki zewnÄ™trznej.

OSUSZANIE

  Aktywowana jest automatyczna funkcja osuszania wÅ‚aczajÄ…c obieg chÅ‚odniczy oraz wentylator. Funkcja ta pozwala na utrzymanie staÅ‚ej temperatury i wilgotnoÅ›ci w pomieszczeniu w zmiennych warunkach temperaturowych (istnieje również możliwość ustawienia żądanej temperatury). Praca w tym trybie jest caÅ‚kowicie automatyczna, prÄ™dkość obrotowa wentylatora również jest ustawiana automatycznie.

WENTYLACJA

  Powoduje regulacjÄ™ prÄ™dkoÅ›ci obrotowej wentylatora i regulacjÄ™ strumienia wypÅ‚ywajÄ…cego powietrza.

KIERUNEK WYPŁYWU POWIETRZA "SWING"

  Powietrze jest równomiernie dystrybuowane do pomieszczenia. Istnieje możliwość ustawienia kierunku nawiewu powietrza poprzez odpowiednie ustawienie kierownic powietrza.

 

FUNKCJA PRACY NOCNEJ "SLEEP"

  Funkcja "SLEEP" zapewnia komfortowe warunki podczas snu. W czasie chÅ‚odzenia i osuszania ustawiona temperatura jest stopniowo podnoszona o 2°C podczas dwóch pierwszych godzin pracy, a w funkcji grzania jest ona w ten sam sposób obniżana.

PROGRAMATOR CZASOWY

   Aby zaÅ‚Ä…czyć i wyÅ‚Ä…czyć klimatyzator o ustawionej przez Ciebie godzinie. Każdego dnia, zależnie od twoich potrzeb, możesz zmieniać warunki klimatyczne na nastÄ™pne 24 godziny i jednoczeÅ›nie oszczÄ™dzać energiÄ™ elektrycznÄ….
 
KODY BŁĘDÓW
Klimatyzatory HOOP wyposażone sÄ… w system raportowania bÅ‚Ä™dów i ostrzeżeÅ„. Kody bÅ‚Ä™dów/ostrzeżeÅ„ wyÅ›wietlane sÄ… na wyÅ›wietlaczu temperatury jednostki wewnÄ™trznej.
 
 
WYSOKOWYDAJNY WYMIENNIK CIEPŁA

Jest to chłodnica z najbardziej zaawancowaną technologią. Wysoka wydajność chłodnicy zapewnia znakomitą wymianę i sprawność dzięki rozprowadzeniu ciepła po całej jej powierzchni.

WENTYLATOR ZE SKRĘCONYMI ŁOPATKAMI

Jeden z najcichszych typów wentylatorów dostÄ™pnych na rynku, zapewnia wysokÄ… wydajność pracy przy niskich obrotach. Zastosowanie skrÄ™conych Å‚opatek pozwala osiÄ…gnąć niski poziom haÅ‚asu przy niewielkich kosztach.

FUNKCJA AUTO-RESTARTU

Podczas zaniku napięcia układ sterujący urządzeniem zapamiętuje bieżące ustawienia i automatycznie przywraca je po wznowieniu zasilania.
Funkcja auto-restartu może być aktywowana bądź dezaktywowana przez użytkownika. Pojawia się sygnał dźwiękowy przy aktywacji/dezaktywacji funkcji.
Mikroprocesor zapewnia również ochronÄ™ systemu:
- chroni kompresor przed wyłączaniem i włączaniem się w przypadkach zaniku zasilania,
- chroni silnik wentylatora, co sprawia, że prędkość wentylatora zmniejsza się stopniowo,
- chroni wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej.
 
 
 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
  
 
MODELE   HP 9RL HP 12RL HP 18RL HP 24RL
Moc chłodnicza Frig/h 2.279 3.133 5.014 6.264
Moc chłodnicza W 2.650 3.643 5.830 7.284
Moc chłodnicza BTU/h 9.037 12.423 19.880 24.838
Moc grzewcza Kcal/h 2.610 3.376 5.433 7.315
Moc grzewcza W 3.035 3.925 6.318 8.506
Moc grzewcza BTU/h 10.349 13.384 21.554 29.005
Kondensat l/h 1,1 1,3 1,9 2,5
Pobór mocy (chÅ‚odzenie) W 818 1.118 1.815 2.269
Pobór prÄ…du (chÅ‚odzenie) A 3,74 5,12 8,31 10,38
Pobór mocy (grzanie) W 836+200** 1.088 1.750 2.356
Pobór prÄ…du (grzanie) A 3,83 4,98 8,01 10,78
EER - 3,24 3,26 3,21 3,21
Klasa sprawności energetycznej (chłodzenie) - A A A A
Roczne zużycie energii kWh 409 559 907,5 1134,5
COP - 3,63 3,61 3,61 3,61
Klasa sprawności energetycznej (grzanie) - A A A A
Napięcie-Częstotliwość-Faza V-Hz-Ph 230-50-1 230-50-1 230-50-1 230-50-1
PrÄ…d rozruchu A 18 26 40 61
Poziom hałasu J. wew. (1) (2) dBA 36 38 42 49
Poziom hałasu J. zew. (1) (2) dBA 55 56 58 58
Wydajność powietrza J. wew.. (1) m3/h 365 565 800 1005
Typ czynnika chłodniczego - R410A R410A R410A R410A
Napełnienie czynnikiem kg 0,75 0,94 1,45 1,9
Åšrednica rury ssÄ…cej Ø inc 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"
Åšrednica rury tÅ‚ocznej Ø inc 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Typ sprężarki Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna
Max. długość rurociągu m 10* 10* 15* 15*
Standardowa długość rurociągu m 3* 3,5* 4,5* 5*
Dawkowanie czynnika g/m 20 20 30 30
(>4 m)
Max. różnica poziomów m 5* 5* 5* 5*
Wymiary jednostki wewnętrznej (WxHxD) mm 718x240x180 770x240x180 1033x313x202 1033x313x202
Wymiary jednostki zewnętrznej (WxHxD) mm 700x552x256 760x552x256 760x552x256 902x650x307
Waga jednostki wewnętrznej kg 7 8 14 14
Waga jednostki zewnętrznej kg 32 34 42 56
Certyfikat ROHS + + + +
R = pompa ciepła L= czynnik chłodniczy R 410A
(1) Pomiar wykonano przy maksymalnych obrotach wentylatora.
 
(2) Pomiar wykonano z odległości jednego metra.

* Uwaga: Rurociąg freonowy powinien zostać wykonany z prostego odcinka. Wszelkie łuki i zakrzywienia powinny być wyeliminowane do maksimum.

 

 
 
 

    

 

 


All Rights Reserved 2007 POLFILTREX

Polityka Cookies

DCP: Strony WWW